Polityka prywatności RODO

Administrator danych

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w Centrum USG adres gabinetu 10-124 Olsztyn ul. Grunwaldzka 14a, jest prof. dr hab. n. med. Jerzy St. Gielecki, tel. 507 053 678.

Przetwarzane dane

2. Kategoria Pana/Pani danych, które przetwarzamy celem świadczenia usług medycznych to: imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu, dane dotyczące stanu zdrowia i choroby pacjenta oraz świadczeń zdrowotnych.

Prawo dostępu do danych

3. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnianie danych

4. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie są udostępniane podmiotom trzecim i nie podlegają one profilowaniu,

Podanie danych osobowych

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji usługi medycznej.

Przechowywanie danych

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami określonymi w art.29 ustawy o prawach pacjenta.
Scroll to Top